Rot-avdraget

Genom att utnyttja rot-avdraget har du möjlighet att få en skattereduktion på en stor del av arbetskostnaden upptill max 50.000 per ägare i fastigheten. Förutsättningen är att du anlitar en hantverkare med F-skattsedel för jobbet.

Läs även om hur du kan utnyttja Rot-avdraget på Skatteverkets hemsida.